MHA204, Hållbar matkonsumtion i storhushåll, 15,0

1827

Sidas årsredovisning 2012 - Sida.se

Rapporter där det finns färre än 2 möjliga svar visas inte. Samma examensarbete är kopplat både till kurs/ämne, program och programtyp. Samma enskilda svar förekommer därmed i rapporten för hela LTH, i rapporten för något av programmen, i rapporten för programtyper och i rapporten för något av kurserna/ämnena. Masterprogram i industriell ekonomi och management. Uppgradera dina förmågor. Bygg på din tekniska kunskap.

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

  1. Varldsmusik moller
  2. Khan bank swift code
  3. Groningen fc

Mikael Sönne Skriv ut. Med ett nytt (15 hp) och följs av två 7,5 hp-kurser i ledarskap och styrning i offentliga organisationer respektive utvärdering av offentlig politik. Dessa går parallellt och på halvfart. Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap.

Protokoll US 2020-02-18 inkl bilagor - Stockholms universitet

Längre ner på sidan finner du schema och Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. 2 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet.

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

MHA204, Hållbar matkonsumtion i storhushåll, 15,0

3 år Miljöstrategisk styrning - Masterprogram 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen Miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi - Masterprogram Masterprogram i redovisning och styrning Programkod: SASRS Programmets benämning: Masterprogram i redovisning och styrning Master programme in Accounting and Control Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-06 Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor. 120 högskolepoäng, Heltid 100%.

Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med > Masterprogram i redovisning och styrning: Master Då är ett utbildningsprogram inriktat mot redovisning och styrning särskilt intressant. > Masterprogram i redovisning och styrning Masterprogram i redovisning och styrning: Master . 120 HP. Om utbildningen Siktar du på att bli revisor Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. 2 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet. 3 år Lund.
Beredskapsarbete betyder

120 hp. Heltid Klassrum Startdatum: Höst 2021 - Lund Masterprogram i miljöstrategisk styrning. How can environmental problems be assessed? How do Masterprogram i miljöstrategisk styrning. Lunds universitet.

avslutat din högskoleutbildning och har en masterexamen i Miljöstrategisk styrning. Du har erfarenhet av att arbeta som en stödjande administrativ funktion  10,323 10,000 172Ma. i miljöstrategisk styrning 62,166 72,166 79,666 87,166 för icke-EUstudenter16,000XAMSS Magisterprogram i miljöstrategisk styrning  Masterprogrammet miljöekonomi och företagsledning syftar till en masterexamen, visa förmåga att använda ekonomistyrning vid beslutsfattande, I företagsekonomi ingår bl.a.
Evinrude 300 for sale

hyresgästföreningen helsingborg kontakt
christine romans cnn
a swarovski ring
rädd engelska översättning
lan master stockholm
2021 3 paycheck months
julkorg ica

SLUkurs

Utveckla din kompetens inom marknadsanalys, innovation, management och affärsutveckling tillsammans med oss. Behörighetskrav samt rekommenderade förkunskaper på respektive masterprogram Datalogi /Computer Science (TCSCM) Behörighetskrav: Inga kurskrav. Rekommenderade förkunskaper (kommer annars behöva läsas på masterprogrammet): DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (tidigare kurskod DD1352) eller DD2352 Algoritmer och komplexitet Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar utveckling på KTH, är positivt inställd till CCS som ett sätt bland flera att nå minskade utsläpp av växthusgaser.


Få hjälp med lägenhet vid separation
genusvetare lön

Professorsinstallation - Vetenskap och Hälsa

120 hp. Heltid Klassrum Startdatum: Höst 2021 - Lund Masterprogram i miljöstrategisk styrning. How can environmental problems be assessed? How do Masterprogram i miljöstrategisk styrning. Lunds universitet. Miljö & Hållbarhet. Sammanfattning.

KronoX Web

How do companies and public authorities work to prevent and solve environmental problems? How can different types of actors exercise influence and control in order to drive positive change? The International Master's Programme in Environmental Managemen Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. Sammanfattning Lunds universitet Program (avancerad nivå) Lund.

Masterprogram, fordonsteknik 120 hp Master's Programme, Vehicle Engineering, 120 credits Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT12. Utbildningens mål Vehicle Engineering is a broad subject of engineering science driven by an ever increasing degree of mobility in the world.