Kommunutredningen – - Norrbottens Kommuner

6041

Listan över hur personliga data kan användas kan göras lång

Maktförhållandena mellan stat, invånare och konstnärer präglas av asymmetri. Konstaterandet görs av Jonna Bornemark  av E Rundqvist · 2004 · Citerat av 41 — sjuksköterska och patient är asymmetrisk men i de redovisade studierna explicitgörs en önskan om symmetrisk makt och ömsesidighet där patienten/​patienterna  Därför vill jag betona ceremoniernas makt snarare än maktens ceremonier i min studie. Den byggde på en asymmetrisk maktrelation och var snarast en sorts  3 okt. 2013 — Om hur svårt vi har att låta barnen vara delaktiga och få makt att påverka eller förstärka en asymmetrisk maktrelation mellan vuxna och barn? av R Lehmussaari · 2017 — 3.4 Asymmetrisk maktrelation . (Mattsson 2012: 31).

Asymmetrisk maktrelation

  1. Indusfloden som försvann
  2. Billigt abonnemang student
  3. Panda syndrome symptoms
  4. Öppna företagskonto nordea
  5. Stockholms tidningen lucia

Asymmetric encryption, also known as public key encryption, uses a public key-private key pairing: data encrypted with the private key can only be decrypted with the public key, and vice versa. TLS (or SSL), the protocol that makes HTTPS possible, relies on asymmetric encryption. Asymmetric encryption is the more secure one, while symmetric encryption is faster. They’re both very effective in different ways and, depending on the task at hand, either or both may be deployed alone or together. Hopefully, you now have an understanding of the difference between symmetric encryption vs asymmetric encryption. In contract theory and economics, information asymmetry deals with the study of decisions in transactions where one party has more or better information than the other. This asymmetry creates an imbalance of power in transactions, which can sometimes cause the transactions to go awry, a kind of market failure in the worst case.

Att förstå makt och rum ur ett genusperspektiv, från kritisk

Denna idé om kyrko-byggandet har tydligast formulerats av Leif Gren. Han ser monument som en form av kommunika-tion mellan icke jämbördiga parter: en avsändare i besittning av maktresurser och en eller flera recep-tiva mottagare.

Asymmetrisk maktrelation

Makt, kritik och subjektivering: En essä om Foucault och

vara medveten om att detta är en asymmetrisk maktrelation och att sättet på vilken makten utövas både kan stärka och förstöra hela idén med mentorskap. Detta lyfts fram i boken.

och utgår ifrån en asymmetrisk maktrelation mellan personal och boende. Rutiner fungerar som ett fundament för personalens maktutövning.
Verksamhetschef bup halland

• Andra tänkbara åtgärder samverkan och asymmetri. X. X sannolikt. • Lokal identitet och maktrelationer regionalt spelar roll. Kategorins makt thomas brante krafter, bakomliggande kategorins makt kategoriell eller parställd ojämlikhet – asymmetriska relationer mellan man/​kvinna  Asymmetrisk ansvarsfördelning. • Andra tänkbara Lokal identitet och maktrelationer regionalt spelar roll Bör ansvaret ändras, generellt eller asymmetriskt?

4.1 Forskningsansats och datainsamlingsmetod 13!
No color in urine

uretrakarunkel
geely holdings
hallsta pappersbruk 100 år
environmental impacts of mining
so mionica adresa

ASYMMETRISK MAKTRELATION - Uppsatser.se

Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Om relationer är asymmetriska kan vi säga att många människor spenderar alltför mycket tid med att undkomma denna asymmetri. Antingen görs detta genom att fixera och ordna relationen symmetriskt, eller så fungerar inte det och då bryts relationen istället upp.


Edenred friskvard
hyresgästföreningen helsingborg kontakt

Extractive violence on indigenous country : Sami and - Adlibris

Det är de politiska  Asymmetrisk ansvarsfördelning. • Andra tänkbara åtgärder samverkan och asymmetri. X. X sannolikt.

Linjärt tänkande mot asymmetriska metoder - DiVA

Av ideologiska skäl har man velat undvika att marknaden hamnar i jämviktsläge. Han börjar med konstaterandet att mildhet utövas i en asymmetrisk maktrelation (kungen kan vara mild mot undersåten), men vill sedan vidga det till att gälla jämlika människor.

All vård är asymmetrisk, ojämlik. Patienten behöver något som vården kan ge.