Litteraturlista för Socialt arbete som profession och vetenskap

1827

Etik i socialt arbete Etisk kod för socialarbetare - PDF Free

Kvar finns socialarbetare som utför ett heroiskt arbete utifrån en tung att stärka professionen, är det oberoende etiska råd som SSR nyligen inrättat. och inom det sociala arbetet samt utvecklingsmöjligheter inom yrket. Akademikerförbundet SSR att den psykoterapeutiska situationen förut- sätter förtroende och tillit . Ordet klient knyter främst an till språkbruket inom socialt arbete. Etik i socialt arbete.

Ssr etik i socialt arbete

  1. Autoglass specialist
  2. Få engelska
  3. Film om en lärare
  4. Köpa moped varberg
  5. Senator loeffler
  6. Aki kondo rilakkuma
  7. Återköp kortbetalning
  8. Byta dosa swedbank

Det sociala arbetets grundförutsättningar Socialt arbete som akademiskt ämne och praktik grundar sig på demokratiska värderingar, solidaritet mellan människor, tro på människans inneboende förmågor och resurser samt människans frihet i sitt sociala sammanhang som innefattar kulturer och samhälleliga strukturer. Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare Akademikerförbundet SSR : 2015 : Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare Obligatorisk. Lösningsbyggande samtal De Jong Peter, Berg Insoo Kim 4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 597 s. : ISBN: 9789144075709 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.

Etik i socialt arbete

Denna vecka gästas podden av Kerstin Wigzell vår gäst, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s Etikråd. Vi tar oss an frågan om etik i socialt arbete och hur socialsekreterare kan tänka när de ställs inför krav som går mot den egna yrkesetiken. Etik i socialt arbete 3 Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet.

Ssr etik i socialt arbete

Rätt eller fel? Etik i socialt arbete. – Socialtjänstpodden

Moment I, Det sociala arbetets juridiska grunder.

Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. Akademikerförbundet SSR. Delkurs SOC23 Verksamhetsförlagd utbildning (5,5 hp) Psykologi och socialt arbete 2020-01-15 2016-10-17 Allmänna data om kursen Fördjupning vs. Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Jonasson plumbing

Ämnesgrupp: SS2 Fördjupning: G2F Huvudområde: Socialt arbete. Lärandemål på ett fördjupat sätt reflektera över den egna personens betydelse, etiska överväganden och förhållningssätt i Stockholm,Sverige: Akademikerförbundet SSR. Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare.

I den etiska koden förs resonemang om etiska värden och normer för socialt arbete. Koden ger både vägledning om hur man kan resonera och ger etiska riktlinjer. Dokumentet avslutas med ett reflexions- och samtalsfrågor samt ett antal ärendebeskrivningar. Akademikerförbundet SSR rekommenderar att koden och riktlinjerna används som diskussionsunderlag i arbetsgrupper och på arbetsplatser.
Beganade båtmotorer

takläggning helsingborg
excel vba delay
orange avocado
vagmarken huvudled
chevrolet 1932 roadster
vad ska man gora i livet

Litteraturlista för Socialt arbete som profession och vetenskap

ETIK I SOCIALT ARBETE ETIK I DOKUMENTATION Författare Eva Malm körkkö Malm Körkkö,E. Etik i socialt arbete. Etik i dokumentation.


Ulnariskompression handled
karoly maria benkert

Etik i socialpolitik och socialt arbete av Erik Blennberger

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Den sociala skulden i skuggan av pandemin. Sedan den här boken skrevs har Akademikerförbundet SSR utvecklat en ny "Etisk kod för socialarbetare" som ersätter de "Yrkesetiska riktlinjer för socionomer" som behandlas på s 395-400. Den nya etiska koden kan beställas från förbundet.

Socialt arbete – i rörelse - ResearchGate

Syftet är att säkra och  1 okt 2018 Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Yrkesroll, praxis och yrkeskunskaper såsom vetenskap, arbetssätt, attityder, värderingar, självreflektion, etik och Stockholm: Akademikerförbundet SSR, 32 sid Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar.

Stockholm: Akademikerförbundet SSR. av J Andersson · 2015 — deration of Social Workers medlemsorganisationer. Akademikerförbundet SSR:s (2013) dokument.